Tôn Ngộ Không và Na Tra – Tự chương


Tác giả : Sở Sở Lưu Hương

Edit : nguyent217

 

Tự chương: thần tiên cũng bát quái

 

cuộc sống Thiên Đình bình thản nhàm chán, nhất thành bất biến.

Thiên thượng một ngày, địa hạ một năm.

Thật sự sẽ không thay đổi sao?

Ai biết được?

Hết thảy đều có khả năng.

xxxxx

Ngươi chết chắc rồi, Na Tra!