Tên hoàng đế này có điểm dê 2


Tác giả : Hắc Vũ Diệc 

Edit : Ly bt 

“Ngự công công. . . Ngài không có việc gì đi?”

 

Xem Vương Ngự Phong vẫn nhìn chăm chú theo trang giấy nọ ngẩn người, Tiểu An tử lo lắng nhìn Vương Ngự Phong trước mắt địa, quan tâm địa hỏi.

 

“Ách. . . Không có việc gì. . . Không có việc gì. . .”

 

Có điểm sợ hãi địa tiếp nhận mật hàm nọ ,mở ra đến  khi xem nội dung, sắc mặt từ lo lắng biến thành thở dài một hơi, rồi  khi nhìn hết mật hàm biến thành vẻ mặt bất đắc dĩ gia tăng vô tội.

 

“Ngự công công, ngài có khỏe không?”

 

Tiểu An tử ở một bên chứng kiến sắc mặt Vương Ngự Phong biến nhiều như vậy, tưởng rằng Vương Ngự Phong là bởi vì thân thể nợ an.

 

“Ách. . . Không. . . Ta còn hảo, chỉ là. . .”

 

“Chỉ là không nghĩ tới ngài vừa mới thượng nhậm không tới ba  canh giờ , nhân tiện nhận được mật hàm của thái hậu nương nương đi!”

 

Cung kính địa nói theo tính toán của chính mình ,Tiểu An tử tiến cung phục vụ mười năm rồi có dư  tâm địa tiểu thái giám!

 

Đương nhiên hiểu được xem sắc mặt người đoán tâm sự rồi.

 

“Không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra!”

 

Không có ý tứ địa gãi gãi đầu, Vương Ngự Phong nhìn trước mắt, tiểu thúc lúc gần đi công đạo có thể tín nhiệm tiểu thái giám – Tiểu An tử.

 

Bất quá bởi vì Tiểu An tử tuổi rất còn trẻ, tư lịch vẫn không đủ, cho nên không thể tìm Tiểu An tử thay mặt, nếu không Vương Ngự Phong sẽ không bị kéo đến đầu địa phong hiểm đến thay tiểu thúc địa ban rồi.

 

“Không, là công ngài làm người thành thật, tâm tư toàn bộ lộ vẻ tại trên mặt rồi nhi.”

 

“Như vậy hả!”

 

“Kỳ thật đương gia thân công công, cũng là thường thường có khi sẽ thu được mật hàm của thái hậu nương nương. . .”

 

Nghe được Tiểu An tử nói như thế, Vương Ngự Phong liền bắt đầu hoài nghi, tiểu thúc kỳ thật vốn là chạy trốn thoát mà không phải phong mạng đến Tứ Xuyên đi tìm người.

 

Bởi vì nọ vậy nội dung mật hàm, vốn là Hoàng thượng đã có hai tháng không có triệu phi tử hoặc quý nhân thị tẩm rồi, hết lần này tới lần khác thái hậu cấp bách suy nghĩ muốn xem đến hoàng thất có hậu, thế là muốn y vô luận như thế nào đều phải làm cho Hoàng thượng đêm nay triệu quý nhân hoặc phi tử thị tẩm, nếu không nhân tiện  gặp y là hỏi.

 

Này nói rõ rồi chính là ép buộc, cũng không ngẫm chính là, Hoàng thượng lại quyết định có muốn triệu người thị tẩm hay không cũng không phảiy , y có nghĩ đến biện pháp hay  nhân tiện có biện pháp cũng  không được chuyện đây!

 

Bất quá ngẫm lại Hoàng thượng đăng cơ cũng có  hơn mười  năm rồi, nhưng hoàng cung lại vẫn không gặp hỉ tấn truyền ra, cũng không thấy Hoàng thượng lập hậu vi phi, cũng khó trách thái hậu lo lắng rồi.

 

“. . . Di. . . Kỳ quái. . .”

 

Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vương Ngự Phong liền tranh thủ phóng ra  danh sách tần phi ở bên cạnh, phiên liễu phiên, mang theo ngữ khí nghi vấn hỏi Tiểu An tử bên cạnh:

 

“Tiểu An tử, vi cái gì theo  tư cách quý nhân cùng kỳ tiến cung cũng đã lên có chức cách vi phi, chỉ có  Như quý nhân vẫn là một quý nhân đây? Nhưng lại có thể ở tại trữ phi cung chỉ có phi tử mới có thể trụ? Quý nhân không phải hẳn là ở tại trữ tú cung sao? Hơn nữa Hoàng thượng triệu Như quý nhân thị tẩm kể ra không thể so với Văn phi các ít hơn , sao vậy. . .”

 

Không biết vi cái gì Như quý nhân bị triệu thị tẩm lần kể ra nhiều nhất địa đến bây giờ vẫn là một quý nhân, quý nhân khác đồng kỳ tiến cung địa nhưng lại cũng đã lên chức cách vi phi tử, ngay cả  người bị Hoàng thượng triệu qua một lần địa Mai quý nhân cũng có thể lên chức vi phi tử, điều này làm cho Vương Ngự Phong trăm tư khó giải.

 

“Công công ngài không biết ma?”

 

Khó hiểu địa cau mày nhìn Vương Ngự Phong, hình như Vương Ngự Phong hỏi  là vấn đề kỳ quái.

 

Nếu như Vương Ngự Phong thật là thái giám tại trong cung phục vụ thâm niên địa, không có khả năng không biết chuyện này địa.

 

“Ách. . . Bởi vì ta trường kỳ đều bị thân công công phái tại bên người Vương tương gia địa thu thập một ít bí tấn, rất ít hồi cung. . . Cho nên. . .”

 

Vội vàng nghĩ ra nội dung, theo phụ thân còn có tiểu thúc che tốt nếu thân phận y ở đây khắc bị tiểu thái giám hoài nghi thfi nhân tiện nguy rồi.

 

“Oh! Nguyên lai! Nô tài mới kỳ quái sao không từng tại trong cung gặp qua Ngự công công đây!”

 

Rất dễ dàng tin lời Vương Ngự Phong nói, Tiểu An tử vội vàng cung kính địa trả lời Vương Ngự Phong:

 

“Là như thế này địa! Nguyên bổn Hoàng thượng cũng là nghĩ muốn lên chức cho  Như quý nhân vi Như phi, nhưng là Như quý nhân nhưng lại hướng Hoàng thượng tỏ vẻ nàng vô tình  không muốn lên chức phi, cam nguyện chỉ làm danh quý nhân. . .”

 

“Vi cái gì?”

 

“Nô tài nghe nói, Như quý nhân sở dĩ có thể bị tuyển triệu vào cung, tất cả đều là bởi vì phụ thân Như quý nhân vốn là danh y, bởi vì Hoàng thượng khi  nhỏ sinh quái bệnh, làm cho phụ thân Như quý nhân cấp y tốt lắm, cho nên Như quý nhân mới có may mắn có thể vào cung làm quý nhân, Như quý nhân luôn luôn không cầu danh lợi, cảm giác được Như quý nhân đã  có ân sủng, cho nên. . .”

 

“Nguyên lai là như vậy hả. . . Nhưng là. . .”

 

Tái lật vài tờ, Vương Ngự Phong lại vừa phát hiện một người rất kỳ quái.

 

“Tiểu An tử, sách tử này vốn là thân công công năm nay kỷ lục địa đúng không!”

 

” Dạ công công, đúng là.”

 

“Này nhưng kỳ rồi. . . Nhân tiện từ sách tử này xem ra. . . Hoàng thượng từ tân niên cơ hồ mỗi ngày đều có triệu quý nhân, phi tử thị tẩm, hơn nữa từng đều có lưu loại. . . Vi cái gì cũng không có phi tử hoặc quý nhân truyền hỉ đây?”

 

“Thưa  công công, này cũng đang vốn là địa phương thân công công theo thái hậu nương nương khó hiểu!”

 

Loại này kỳ sự thật đúng là không thường thấy hả!

 

Như đương kim địa hoàng đế – Kỳ Diễm Hoàng như vậy mỗi ngày triệu người thị tẩm, mỗi người cũng đồng ý lưu loại xem ra, không đến  hai tháng nên có việc vui truyền ra mới là.

 

“Có thể hay không vốn là Hoàng thượng long thể không an, hay là các phi tử  không dựng dục  đây?”

 

Nếu không phải thân thể có chuyện, sao vậy có thể hội không chiếm được long tử phượng nữ đây?

 

” công công, thái hậu nương nương cùng thân công công cũng từng nghĩ tới vấn đề này, bất quá Kinh thái y các chẩn đoán, Hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, tinh khí dư thừa, quý nhân vào cung cũng thân thể khỏe mạnh, muốn sinh hai người ba người long tử phượng nữ cũng không là vấn đề hả!”

 

“… Này thật sự cũng quá kỳ quái rồi đi. . .”

 

Nhìn Vương Ngự Phong suy tư nghiêm túc, Tiểu An tử đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng nhỏ giọng bên tai Vương Ngự Phong nói:

 

“Quay về công công, nô tài đến là muốn nói đến nhất kiện kỳ quái. . .”

 

“Oh? Cái sự tình gì. . .”

 

“Tiểu An tử lúc này mới nghĩ đến, Hoàng thượng mỗi lần triệu người thị tẩm, đều đã đem phái thị vệ ở ngoài cửa cấp chạy, chỉ để lại một người Vương hộ vệ!”

 

“Thật sự? Có việc này lạ. . .”

 

“Đúng vậy! Dĩ vãng trước đế cho dù thị tẩm rồi, cũng không có khả năng  đuổi địa thị vệ, hết lần này tới lần khác mỗi lần Hoàng thượng triệu một phi thị tẩm, nhân tiện nhất định hội đem đuổi , chỉ để lại Vương hộ vệ, nô tài cũng hiểu được kỳ quái, bất quá nô tài vốn là chỉ là một hạ nhân, cũng không hỏi thăm thật nhiều.”

 

“Này đến thật sự rất khả nghi. . . Được rồi Tiểu An tử, bởi vì ta thật lâu chưa đi đến cung rồi, có một số việc cũng mới lạ rồi! Mong rằng Tiểu An tử thứ lỗi nhiều hơn cùng chỉ đạo. . .”

 

Tiểu An tử tựa hồ rất thông minh linh linh, hơn nữa phản ứng vừa lại khoái, hơn nữa hắn trước cũng đều là tiểu thái giám theo bên người tiểu thúc địa, đương nhiên là muốn hảo hảo lưu lại, nếu không ngày đó chuyện y không phải thái giám làm lộ rồi sao vậy làm?

 

“Nô tài không dám nhận hả! Ngự công công thế nào đều là chủ tử nô tài, chủ tử phân phó chuyện, nô tài nhất định làm theo.”

 

Vội vàng hướng Vương Ngự Phong hạ thấp người, đối với Vương Ngự Phong hữu lễ đối đãi, Tiểu An tử cũng hiểu được như Vương ngự phong như vậy hữu lễ mạo vừa lại không phải cái công công giá địa, có thể hầu hạ Vương Ngự Phong thật đúng là hắn tam sinh hữu hạnh!

 

“Uh, ta nghĩ hỏi Tiểu An tử, ta cái gì lúc muốn hỏi Hoàng thượng triệu không triệu phi thị tẩm hả?”

 

Bởi vì tiểu thúc đi vội vàng, giao cho việc đại khái, hơn nữa, tiểu thúc cũng nói Tiểu An tử vốn là người tín địa qua địa, nếu có sự tình tìm hắn chuẩn không sai.

 

” Công công, đợi Hoàng thượng quay về dùng hết bữa tối sau khi, công công theo Tiểu An tử sẽ hướng Hoàng thượng xin hỏi rồi. . .”

 

“A! Còn muốn xem Hoàng thượng ăn xong bữa tối oh!”

 

Vừa nghe đến muốn Hoàng thượng bắt đầu dùng bữa nhân tiện đứng ở một bên chờ Hoàng thượng ăn xong, Vương Ngự Phong nhân tiện cảm giác được thống khổ.

 

Bởi vì cổ huấn nổi danh, dân dĩ thực vi thiên! Y ,Vương Ngự Phong nhưng là phi thường coi trọng câu cổ huấn này .

 

Cũng không cố kị đến còn có tiểu thái giám ở một bên, Vương Ngự Phong lộ ra vẻ mặt ai oán dạng.

 

“Phốc. . .”

 

Chứng kiến Vương Ngự Phong rất không hình tượng ai lên tiếng, Tiểu An tử ở một bên không nhịn được buồn cười.

 

“Ngươi cười cái gì hả?”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s