Thông báo


Theo như mình biết thì Sửu thúc có một nhà đã hoàn rồi ngoài ra còn một bộ liên quan là Ôn văn nho nhã cũng đã hoàn vì thời gian này mình bận việc riêng không thể edit nhanh nên các bạn đang đọc có thể tìm trên google và Động màn tơ để không phải chờ , chúc các bạn đọc vui vẻ – Thân- Lybt