Chuyên mục : tung hint mùa mưa đây


sau : Nam khuê mật của MIC mấy tháng trước vì cái này đẹp quá nên mình phải viết vài dòng

đùa chứ tâm thần phân liệt mà mình tưởng tự công , tự thụ , nói chung theo phân tích của mình thì chuyện tình nó là : anh tóc đen  yêu chị này , anh tóc trắng lại yêu anh tóc đen  , chị này phát hiện đi chống lầy trả chìa khóa , anh tóc trắng thấy người yêu đau khổ ném chìa khóa định xử đẹp chị bị anh tóc đen ngăn lại , sau đó hai người …, đoạn cuối là giằng xe quằn quại vì lẫm lỡ , anh tóc trắng vì  tổn thương người yêu sợ ẻm giận nên bỏ đi , hơ hơ ( có lẽ sẽ tìm hiểu về nhóm này )