Trọng sinh chi dữ lang cộng chẩm 65


“Trước khi các bạn đọc thì cho mị bon chen tí : tình hình là mị không thể vào wordpress trên điện thoại , opera hiện trang trắng có mỗi dòng thông tin , còn uc luôn báo lỗi mạng , có ai giúp mị không , hủ mà không lên được mạng bằng điện thoại thì … , mi đau lòng quá”

Tác giả : Mộng Ảo Chi Ca

edit : Lybt

chương 65 hôn mê bất tỉnh Tiếp tục đọc