Xin đừng cướp tác phẩm cuả yêm


Hôm nay rảnh rỗi đi xem mấy đồng nhân mình viết từ thời mới lập nhà , ai ngờ Yêm cũng có ngày bị trộm viếng , bạn v lazy hay lady gì đó ơi mình cũng có tài khoản wap , mình muốn cho con mình đi đâu mình tự đăng , mắt bạn mờ hay sao mà không thấy điều khoản commom nhà mình. Đồng nhân huyền thoại sông Nin là Yêm – Ly bt viết nhé