Điều bất ngờ 1


Tác giả: 3A Lover

Chương 1: 18+

Họ tạo ra tiếng động quá lớn và cả hai đều biết điều đó, nhưng Javier và Yuzuru cũng không quan tâm bao nhiêu. Ít nhất Javier nghĩ Yuzuru có lẽ không quan tâm, bởi vì anh ta chắc chắn không ồn như vậy, và hầu hết tiếng ồn đều đến từ Yuzuru Tiếp tục đọc

Điều bất ngờ- đồng nhân Juzuvier


Điều bất ngờ

 Tác giả: 3A Lover ( chuyển ngữ sang tiếng anh)

Edit: Lybt

(truyện chưa được sự đồng ý của tác giả, không dùng vào mục đích thương mại, đây là đồng nhân  lấy hình tượng người thật , vì nội dung hay nên mình làm, mọi sự việc diễn ra chỉ  hoặc có thật chỉ là trùng hợp, không liên quan đến cá nhân hay tổ chức nào)

Nếu có bạn phản cảm xin đừng tiếp tục đọc !

Tóm lược:

Khi Javier và Yuzuru đã hẹn hò  không lâu, vào giữa mùa giải, Yuzuru bắt đầu ốm. Khi lý do được tiết lộ, cả hai cuộc sống của họ sẽ được thay đổi mãi mãi