Dực tỏa thanh dương( hoàn )

Tác giả : Du Vịnh Đích Điểu

Edit : ly bt

Phụ tử văn , có H , theo qt , chưa có sự đồng ý của tác giả , mang mục đích phi thương mại

Khế tử

Chương 1

Chương 2 

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

phiên ngoại 1 phiên ngoại 2 :

Advertisements