Mục Lục: Điều bất ngờ-3A Lover

Điều bất ngờ (Sự ngạc nhiên)

 Tác giả: 3A Lover (Chuyển ngữ sang tiếng Anh)

Edit: Lybt

Nguồn: Tumbl, google trans

Độ chính xác 60-70%

(truyện chưa được sự đồng ý của tác giả, không dùng vào mục đích thương mại, đây là đồng nhân  lấy hình tượng người thật , vì nội dung hay nên mình làm, mọi sự việc diễn ra chỉ  hoặc có thật chỉ là trùng hợp, không liên quan đến cá nhân hay tổ chức nào)

Nếu có bạn phản cảm xin đừng tiếp tục đọc !

Tóm lược:

Khi Javier và Yuzuru đã hẹn hò  không lâu, vào giữa mùa giải, Yuzuru bắt đầu ốm. Khi lý do được tiết lộ, cả hai cuộc sống của họ sẽ được thay đổi mãi mãi.

 

 Chương 1  Chương 2  Chương 3  Chương 4  Chương 5

 Chương 6

P1P2

 Chương 7  Chương 8  Chương 9  Chương 10  Chương 11 Chương 12
 Chương 13

P1P2

 Chương 14

P1P2

 Chương 15

P1P2

Chương 16

P1 P2

Chương 17 Chương 18
Chương 19

P1P2

Chương 20

P1P2

Chương 21 Chương 22

P1P2

 Chương 23

P1P2

Chương 24

 

END