Ủng bão ( Cái ôm ) – Chức Vân

Truyện được edit theo qt với mục đích phi thương mại , chưa có sự đồng ý của tác giả nên các bạn đừng mang đi đâu nha .

Ủng bão ( Cái ôm )

Tác giả : Chức Vân

coupe – Diêm Cung Thiên – Quý Ngữ Phàm ( theo qt )

tên khác : Một tác giả thụ có chút tự bế .

Edit : Ly bt

Chương 1

1.11.21.3

Chương 2

2.1 2.2

Chương 3

3.1 3.23.33.4

Chương 4

4.14.24.34.4

Chương 5

5.15.25.3

Chương 6

6.16.26.3

Chương 7

7.17.2

Chương 8

8.18.2

Chương 9

9.1 9.2

Chương 10

10.1 10.2

Hoàn